Vnímání vlastního dechu

  • Každý člověk má více či méně jasný názor na svou vlastní hygienu a zdravotní stav včetně kvality svého vlastního dechu.
  • Zajímavé je, že většina lidí, kteří se potýkají s problémy souvisejícími s nevábným dechem, vykazuje explicitně nesprávné vnímání skutečného stavu.

Fyziologické a psychologické formy

  • Prokazatelný nevábný dech fyziologického původu většina postižených lidí nevnímá.
  • Problém může mít rovněž psychogenní příčinu: pacient je jediným člověk vnímajícím zápach, zatímco jiní lidé, stejně jako přístroje, nejsou schopny pociťovaný zápach zachytit.
  • Konzultace týkající se halitózy na stomatologických klinikách, ačkoliv jsou méně rozšířené než bychom si přáli, mohou poskytnout užitečné rady a také vhodnou léčbu  (Filippi 2008a).