Test znalostí - otázky

Zaškrtnutím příslušného pole (správné varianty odpovědi) odpovězte na položené otázky.

/cz/elearning/test-your-knowledge/questions/mainColumnParagraphs/011


3. Anaerobní bakterie degradují proteiny na:
a)


b)


c)


d)7. Aminokyseliny s obsahem síry jsou:
a)


b)


c)


d)Jestliže jste odpověděli na všechny otázky, můžete nyní klepnutím na tlačítko „Vyhodnotit“ spustit automatické vyhodnocení.