Test znalostí - otázky

Zaškrtnutím příslušného pole (správné varianty odpovědi) odpovězte na položené otázky.

/cz/elearning/test-your-knowledge/questions/mainColumnParagraphs/011


3. Nejpoužívanějším kovem pro prevenci zápachu z úst je:
a)


b)


c)


d)


6. Bakterie zodpovědné za halitózu rozkládají proteiny z
a)


b)


c)


d)
7. Aminokyseliny s obsahem síry jsou:
a)


b)


c)


d)

9. Aminy nejsou považovány za zásadní sloučeniny při vzniku zápachu z úst, protože:
a)


b)


c)


d)
10. Produkty bakteriálního rozkladu zahrnují:
a)


b)


c)


d)
Jestliže jste odpověděli na všechny otázky, můžete nyní klepnutím na tlačítko „Vyhodnotit“ spustit automatické vyhodnocení.