Aminofluorek/fluorek cynawy - właściwości

  • Aminofluorki (AmF) są cząsteczkami powierzchniowo czynnymi, które tworzą powłokę na wszystkich powierzchniach jamy ustnej, w tym na zębach, języku i błonach śluzowych.
  • Sole cyny, takie jak SnF2 i SnCl2, ulegają w roztworze wodnym dysocjacji do wykazujących działanie przeciwbakteryjne jonów Sn(II) oraz anionów F- lub Cl-.