Chlorheksydyna - właściwości

  • 0,2% roztwór diglukonianu chlorheksydyny (CHX) jest powszechnie stosowany w krótkookresowym leczeniu antyseptycznym.
  • Roztwór ten wykazuje niskie napięcie powierzchniowe i ulega adsorpcji w wyniku odwracalnej interakcji elektrostatycznej na wszystkich powierzchniach występujących w jamie ustnej, w tym także wszystkich występujących tam bakteriach.
  • Jednak różne reakcje niepożądane na chlorheksydynę, w tym zmiany odczuwania smaku i przebarwienia zębów, ograniczają stosowanie tego związku wyłącznie do krótkotrwałych interwencji (Addy 1986, Fedorowicz et al. 2008).