Płyn do płukania jamy ustnej meridol® HALITOSIS

  • Skuteczność płynu meridol® HALITOSIS została oceniona w porównaniu z dwoma dostępnymi w sprzedaży płynami zawierającymi chlorheksydynę (produkt odniesienia: 0,05% CHX, 0,05% chlorku cetylopirydyny, 0,14% mleczanu cynku; kontrola dodatnia: 0,12% CHX) i wodą z kranu (kontrola ujemna).
  • U wszystkich uczestników badania stwierdzono na początku zwiększone punktacje oceny organoleptycznej i zwiększone zawartości VSC w powietrzu wydychanym. Uczestnicy płukali jamę ustną 15 ml odpowiedniego płynu przez 60 sekund dwa razy dziennie po szczotkowaniu zębów.
  • Ocenę organoleptyczną wykonywano w dniach 1., 7. i 21., po porannym przepłukaniu ust. Pomiary organoleptyczne przeprowadzało siedmiu przeszkolonych badaczy specjalizujących się w analizie węchowej. Równocześnie wykonywano oznaczenia ilościowe VSC w powietrzu wydychanym.
  • Płyn meridol® HALITOSIS spowodował istotną statystycznie redukcję punktacji oceny organoleptycznej w porównaniu z grupą kontrolną ujemną. Działanie to stwierdzono już w 1. dniu i było ono stabilne w całym okresie badania.